De levensduur van uw fietsaccu verlengen

Onderhoudstips voor de accu van uw e-bike

Als u ervoor kiest om uw oude fietsaccu door ons te laten reviseren wordt de levensduur weer met jaren verlengd. Bij reviseren vervangen onze reparateurs de versleten energiecellen door cellen van A-grade kwaliteit, wat bijdraagt aan een grotere actieradius en een langere levensduur. Door verantwoord om te gaan met de batterij kunt u er zelf ook voor zorgen dat u langer plezier beleeft aan uw elektrische fiets.

Wat opladen betreft gelden na revisie nog steeds dezelfde richtlijnen die benoemd worden in de handleiding van uw e-bike. De volgende tips zijn van toepassing op vrijwel alle fietsaccu’s en met name van belang als u de accu in de wintermaanden voor langere tijd niet gebruikt.

Batterij resetten bij heringebruikname

Het is altijd aan te raden om een nieuwe (of gereviseerde) accu de eerste keer volledig op te laden, vervolgens (zonder tussentijds bijladen) in een keer leeg te rijden, en weer bij te laden tot 100%. Dit wordt ook wel een volledige laadcyclus genoemd. Na minstens 4-5 volledige laadcycli wordt de maximale accucapaciteit pas bereikt.

Als u deze fase doorlopen heeft, kunt u de accu weer gaan gebruiken zoals u voorheen gewend was. De overige tips zijn van toepassing zodra uw batterij de maximale capaciteit bereikt heeft.

Volledige laadcyclus regelmatig herhalen

Normaalgesproken doet u er goed aan om de accu na elk gebruik direct op te laden. Probeer de batterij ook regelmatig bijna volledig te ontladen en daarna pas weer aan de oplader te koppelen. U houdt de batterij langer gezond als u een volledige laadcyclus maandelijks herhaalt. Op deze manier stelt het elektronische systeem namelijk de actuele laadcapaciteit opnieuw vast.

Ook als u de accu niet gebruikt neemt de capaciteit van uw batterij langzaam steeds verder af. Na verloop van tijd wordt de restlading dan niet meer nauwkeurig weergegeven op uw display. Door de accu bijna helemaal te ontladen vanaf 100% en vervolgens weer op te laden, wordt de actuele laadcapaciteit van alle energiecellen weer nauwkeurig gemeten.

Opladen en bewaren bij kamertemperatuur

Als uw e-bike beschikt over een uitneembare accu, probeer dan na gebruik de accu los te koppelen en binnen op te laden bij kamertemperatuur. De battery pack is namelijk niet bestand tegen extreme temperaturen. Zeker als u de accu voor langere tijd niet gebruikt heeft dit een negatieve impact op de batterij en uiteindelijk kan deze zelfs blijvend beschadigd raken.

Zorg voor voldoende restlading

Verder is het van belang om de fietsaccu achter te laten met de genoeg restlading als de e-bike lang niet gebruikt wordt. Over het algemeen geldt dat de batterij het beste met 40-50% restlading weggelegd kan worden tijdens deze rustperiodes. Fabrikanten geven echter geen eenduidig advies en dus raden we aan om ook altijd uw eigen handleiding te raadplegen.

Voorkom diepteontlading

Probeer de accu zo snel mogelijk weer op te laden als u deze na een lange fietsrit (bijna) leeg gereden heeft. Zo voorkomt u diepteontlading. Het Battery Management Systeem van de meeste moderne Li-ion accu’s voorkomt dat uw batterij in eerste instantie te diep ontladen kan worden. Als u echter te lang wacht met het opladen raakt de batterij alsnog beschadigd als gevolg van diepteontlading. Bij de meeste fabrikanten vervalt in dat geval de garantie.

Opladen tussen fietsritten door

Het kan geen kwaad om uw accu na afloop van een fietsrit (ongeacht de afgelegde afstand) direct op te laden. Er is namelijk sprake van zelfontlading waarbij de accu langzaam leegloopt, ook als u er geen actief gebruik van maakt. Li-ion fietsaccu’s zijn minder gevoelig voor zelfontlading dan accu’s met de inmiddels verouderde NiMh techniek.

Het is dan niet noodzakelijk en zelfs niet aan te raden om Li-ion accu’s permanent aan de adapter te houden. Beter kunt u de accu ontkoppelen wanneer deze 100% opgeladen is. Nog beter: ontlaadt de accu niet verder dan 40% en laadt de accu tot maximaal 90% op.

Intensiteit gebruik

Bij elke laadcyclus verliest uw fietsaccu een klein beetje aan capaciteit, waardoor een intensieve gebruiker zal merken dat de laadcapaciteit relatief snel afneemt. Is het voor de levensduur dus beter om de accu zo weinig mogelijk te gebruiken? Nee, zoals gezegd verliest uw fietsaccu aan capaciteit, ook wanneer u de accu niet gebruikt. Lange periodes van stilstand zijn minstens zo schadelijk voor de batterij, omdat het gevaar van diepteontlading altijd op de loer ligt.

Het beste is om de accu regelmatig te gebruiken en tijdens het fietsen niet altijd het maximale van de accu te vragen. Wanneer u elke dag met maximale ondersteuning fietst zal dit het slijtageproces van de batterij aanzienlijk versnellen. Probeer dus ook regelmatig in een lagere ondersteuningsstand te fietsen wanneer de omstandigheden dit toelaten.

De ANWB geeft in dit artikel ook tips voor het gebruik van uw fietsbatterij in de winter.