Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantie

Consumenten die kopen bij Fietsaccu-revisie.nl hebben recht op garantie tot 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum. Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kan het beste contact gezocht worden met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). Wellicht is met een aantal eenvoudige procedures het probleem van afstand door ons op te lossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling. Eventueel aanvullende instructies of adreswijzigingen moeten ook tijdig vermeld worden. Wanneer het garantieverzoek geaccepteerd wordt, zal per geval gekeken worden naar de best passende oplossing. In veel gevallen zal dit neer komen op het terugsturen van de accu naar ons adres waar de accu opnieuw onderzocht wordt. Als er een defect wordt gevonden binnen de garantietermijn zal dat door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden. De accu wordt daarna weer teruggestuurd naar het voor ons bekende afleveradres. 

Annuleren van uw revisieverzoek

Nadat u een revisieverzoek bij ons heeft geplaatst heeft u in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat zolang u de accu niet naar ons heeft opgestuurd, u ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren. Hou er wel rekening mee dat zodra u de accu naar ons reparatiecentrum heeft opgestuurd, wij direct beginnen met de revisie. Nadat de revisie is uitgevoerd verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.

Om uw revisieverzoek te annuleren kunt u dat doen door ons hiervan op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als het ontvangen product niet correct functioneert dan dient er contact met ons opgenomen te worden per e-mail op info@fietsaccu-revisie.nl. In de mail legt u het probleem kort uit en daarbij vermeldt u het betreffende product en het ordernummer. Indien het gaat om een verkeerde bestelling die omgezet moet worden voor een andere revisiehandeling, vermeld dan ook het gewenste vervangende revisieproduct. Als wij de accu ontvangen en dit blijkt een andere te zijn dan de accu waarvoor de revisie is aangekocht, dan nemen wij ten alle tijden contact op om dit melden. In veel gevallen is de revisie alsnog probleemloos uit te voeren, maar wellicht dat het de kosten voor revisie in dat geval iets hoger of iets lager uit kunnen vallen. Hiervoor zal dan een creditfactuur of een gewone factuur gestuurd worden ter compensatie.