Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantie

Als klant van Fietsaccu-revisie.nl heeft u recht op garantie tot 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum. Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). Wellicht is met een aantal eenvoudige procedures het probleem van afstand door ons op te lossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling. Eventueel aanvullende instructies of adreswijzigingen moeten ook tijdig vermeld worden. Wanneer het garantieverzoek geaccepteerd wordt, zal per geval gekeken worden naar de best passende oplossing.

In veel gevallen zal dit neer komen op het terugsturen van de accu naar ons reparatiecentrum, waar de accu opnieuw onderzocht wordt. Als er een defect wordt gevonden binnen de garantietermijn zal dat door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden. De accu wordt daarna weer teruggestuurd naar het voor ons bekende afleveradres. 

Aansprakelijkheid versleten accu "no cure no pay"

Fietsaccu-revisie.nl ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Als door ons wordt vastgesteld dat het slechter functioneren van de accu toe te schrijven is aan een elektronisch defect, kunnen onze reparateurs de batterij meestal niet meer reviseren. Een elektronisch defect in de printplaat komt meestal al aan het licht bij de pre-test, voordat de reparatie begint, maar soms ook pas verder in het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is. Bij hoge uitzondering is het dus mogelijk dat een accu geen ondersteuning meer geeft, ondanks dat deze voor de reparatie wel nog enkele kilometers ondersteuning gaf. Zodra vastgesteld wordt dat er sprake is van een elektronisch defect zal de accu inclusief alle toebehoren naar de klant worden teruggestuurd. Alle kosten die door Fietsaccu-revisie.nl gemaakt zijn zullen niet in rekening worden gebracht en het volledige aankoopbedrag zal terugbetaald worden aan de klant. Fietsaccu-revisie.nl is niet aansprakelijk voor elektronica defecten die een accu onreviseerbaar maken. Alle kosten die gemaakt worden door Fietsaccu-revisie.nl om de accu van de klant binnen te krijgen, te onderzoeken en terug te sturen zijn wel voor rekening van Fietsaccu-revisie.nl.

Annuleren van uw revisieverzoek

Nadat u een revisieverzoek bij ons heeft geplaatst heeft u in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat zolang u de accu niet naar ons heeft opgestuurd, u ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren. Houd er wel rekening mee dat, zodra u de accu naar ons reparatiecentrum heeft opgestuurd, wij direct beginnen met de revisie. Nadat de revisie is uitgevoerd verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.

Om uw revisieverzoek te annuleren kunt u dat doen door ons hiervan op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als het ontvangen product niet correct functioneert dan dient er contact met ons opgenomen te worden per e-mail op info@fietsaccu-revisie.nl. In de mail legt u het probleem kort uit en daarbij vermeldt u het betreffende product en het ordernummer. Indien het gaat om een verkeerde bestelling die omgezet moet worden voor een andere revisiehandeling, vermeld dan ook het gewenste vervangende revisieproduct. Als wij de accu ontvangen en dit blijkt een andere te zijn dan de accu waarvoor de revisie is aangekocht, dan nemen wij ten alle tijden contact op om dit melden. In veel gevallen is de revisie alsnog probleemloos uit te voeren, maar wellicht dat het de kosten voor revisie in dat geval iets hoger of iets lager uit kunnen vallen. Hiervoor zal dan een creditfactuur of een gewone factuur gestuurd worden ter compensatie.