Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantiebepalingen

Garantietermijn

Fietsaccu-revisie.nl verleent 24 maanden garantie (vanaf de factuurdatum) op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. Garantie heeft betrekking op alle onderdelen die tijdens de revisie vervangen zijn. Een uitgebreide specificatie van de vervangen onderdelen met bijbehorende garantie vindt u op de eindafrekening.

Fietsaccu-revisie.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste batterijpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die per laadbeurt met de accu gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer kunt u aanspraak maken op garantie?

Garantie heeft betrekking op:

  • Het door Fietsaccu-revisie.nl geplaatste cellenpakket (battery pack) inclusief verbindingen met het BMS (Battery Management System), zoals lasverbindingen en bedrading.
  • Componenten van het BMS wanneer bij revisie ook deze onderdelen vervangen zijn (wanneer het BMS vervangen is staat dit expliciet vermeld op uw factuur).

Wanneer kunt u geen aanspraak maken op garantie?

Garantie vervalt indien:

  • De klant zich niet binnen een redelijke termijn van 2 maanden na het vaststellen van de klacht heeft gemeld.
  • Fietsaccu-revisie.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht op te lossen.
  • Derden zonder toestemming van Fietsaccu-revisie.nl de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij of printplaat.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor de batterij beschadigd is geraakt. Een accu moet minstens een keer per maand worden opgeladen om het risico op diepteontlading te beperken.
  • Er sprake is van val- of stootschade waarbij de behuizing of het binnenwerk is beschadigd.
  • Er sprake is van vocht- of waterschade. Een gereviseerde accu wordt spatwaterdicht aan de klant geretourneerd, wat betekent dat de accu bestand is tegen opspattend water en regendruppels tijdens een fietstocht.

We raden sterk aan om uw e-bike en accu binnen op te slaan in een droge ruimte, waar de invloeden van neerslag en temperatuur minimaal zijn. Wanneer de accu wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden water in korte tijd (bijvoorbeeld tijdens een stortbui of behandeling met een hogedrukreiniger) is het risico op onherstelbare beschadiging aan de accucellen en de printplaat groot. Langdurige opslag in een vochtige ruimte kan de printplaat in de accu ook blijvend beschadigen door condensvorming, maar deze schade is pas op langere termijn merkbaar. Zorg ook altijd dat de contactpunten en de aansluiting van de fiets met de accu goed droog wordt gemaakt als de fiets in de regen heeft gestaan.

In sommige van deze gevallen kunnen wij een van de genoemde beschadigingen wel nog herstellen, maar u kunt geen aanspraak maken op garantie.

Garantieverzoek indienen

Als er binnen de garantietermijn een defect wordt vastgesteld dat voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). In sommige gevallen kunnen wij met een aantal eenvoudige procedures het probleem op afstand oplossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling.

In veel gevallen verzoeken wij u om de accu retour te sturen naar ons reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt. Als blijkt dat de klachten voortkomen uit een defect onderdeel dat we bij de revisie vervangen hebben, dan zal dit door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden.

Accu's met onherstelbaar defect

Wanneer uw accu de pre-test niet doorstaat (voorafgaand aan de reparatie)

Nadat uw accu in het reparatiecentrum is gearriveerd proberen wij zo snel mogelijk vast te stellen of revisie definitief mogelijk is. Als wij vaststellen dat het functioneren van de accu wordt beperkt door een elektronisch defect in de printplaat (BMS), dan moeten we een accu soms als 'onherstelbaar' aanmerken.

Meestal kunnen onze reparateurs zo’n defect al voorafgaand aan de reparatie vaststellen, tijdens de zogenaamde ‘pre-test’. In deze fase kunnen wij uw onherstelbare accu en lader nog in originele staat retourneren.

Wanneer uw accu de eindtest niet doorstaat (tijdens of na de reparatie)

Wanneer tijdens de revisiewerkzaamheden blijkt dat uw accu niet gereviseerd kan worden door een elektronisch defect in de printplaat, dan zijn wij genoodzaakt het volledige binnenwerk af te voeren voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Uw oude accupakket is na het ontkoppelen van de printplaat namelijk brandgevaarlijk en mag bovendien niet retour worden gestuurd, vanwege Europese wet- en regelgeving op het gebied van gevaargoederentransport (ADR). De aangeleverde behuizing en toebehoren worden op verzoek van de klant wel geretourneerd.

Kosten wanneer revisie niet mogelijk blijkt

Als wij uw accu niet kunnen herstellen betaalt u in de meeste gevallen alleen voor onderzoek en transport. Bij Fietsaccu-revisie.nl willen we u graag zo snel mogelijk weer op weg helpen, het liefst door uw eigen accu weer naar nieuwstaat te herstellen, maar in sommige gevallen stellen wij vast dat uw accu niet te reviseren is.

Voor klanten met een onherstelbare accu proberen wij via een van onze leveranciers een alternatief te bieden, maar dit is afhankelijk van het type accu. Tegen een meerprijs kunnen wij vaak een voordelige aanbieding doen voor een vervangende accu en uw eigen accu recyclen. U mag uiteraard zelf beslissen of u van ons aanbod gebruik maakt. Het is ook mogelijk om het aankoopbedrag exclusief gemaakte onderzoekskosten (á €10) en verzendkosten terug te ontvangen. 

Herroeping

Annuleren van uw revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden het revisieverzoek te annuleren (oftewel: herroepen). De bedenktermijn voor uw bestelling is wettelijk 14 dagen en bij ons geldt aanvullend dat u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht tot het moment dat wij de accu ontvangen hebben, zelfs wanneer de periode van 14 dagen verstreken is.

Houd er rekening mee dat u ons met het overdragen van uw accu toestemming geeft om de revisiewerkzaamheden te starten. Wij nemen uw accu na ontvangst z.s.m. op in het revisieproces, wat betekent dat wij de accu testen en ontmantelen voordat er een nieuw accupakket op maat wordt gemaakt. Nadat de revisie is gestart verliest u uw recht om te annuleren (herroepen), aangezien het gaat om een dienstenovereenkomst, waarbij wij er werkzaamheden plaatsvinden die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

U kunt uw revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

We helpen u via WhatsApp