Let op: vanwege technisch onderhoud is onze klantenservice vrijdag 2-12-2022 niet bereikbaar en is ook ons servicepunt gesloten voor bezoekers.

Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantiebepalingen

Garantietermijn

Fietsaccu-revisie.nl verleent 24 maanden garantie op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. De garantieperiode start vanaf de oorspronkelijke factuurdatum en voor bestellingen die vóór 24-1-2020 geplaatst zijn geldt een garantietermijn van 12 maanden. Garantie heeft betrekking op alle onderdelen die ten tijde van de revisie vervangen zijn. Bij sommige accu’s vervangen wij behalve de batterij ook het elektronische gedeelte en dan vallen ook deze componenten onder de garantie.

Fietsaccu-revisie.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer heeft u wel recht op garantie?

Garantie heeft betrekking op:

  • Het door Fietsaccu-revisie.nl geplaatste cellenpakket (battery pack) inclusief verbindingen met het BMS (Battery Management System), zoals lasverbindingen en bedrading.
  • Componenten van het BMS wanneer bij revisie ook deze onderdelen vervangen zijn.

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

Garantie vervalt indien:

  • De klant geen direct contact binnen de garantieperiode heeft opgenomen of Fietsaccu-revisie.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om het defect te verhelpen.
  • Derden zonder toestemming van Fietsaccu-revisie.nl de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor de batterij beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van waterschade voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht aan de klant te worden geleverd).

Aansprakelijkheid wanneer revisie niet mogelijk blijkt

Fietsaccu-revisie.nl ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Als wij vaststellen dat het functioneren van de accu wordt beperkt door een elektronisch defect in de printplaat (Battery Management System), dan moeten we een accu soms als 'onherstelbaar' aanmerken. Voor sommige accu's kunnen wij (onderdelen van) het Battery Management System namelijk niet vervangen. Op de bestelpagina van uw accu staat een extra vermelding als wij deze onderdelen wel kunnen vervangen.

Wanneer tijdens de revisiewerkzaamheden blijkt dat uw accu niet gereviseerd kan worden door een elektronisch defect in het Battery Management System, dan zijn wij genoodzaakt het volledige binnenwerk af te voeren voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Uw oude accupakket is na het ontkoppelen van de printplaat namelijk brandgevaarlijk en niet meer geschikt voor hergebruik.

Wanneer wij een accu als 'onherstelbaar' aanmerken zal het volledige aankoopbedrag gecrediteerd worden en neemt Fietsaccu-revisie.nl de onderzoeks- en reparatiekosten voor eigen rekening. Het originele accupakket wordt nooit retour gestuurd aan de klant vanwege Europese wet- en regelgeving op het gebied van gevaargoederentransport (ADR). De aangeleverde behuizing en toebehoren worden op verzoek van de klant wel geretourneerd. Fietsaccu-revisie.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een defect in het elektronische circuit waardoor een accu onbruikbaar wordt.

Garantieverzoek indienen

Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). In sommige gevallen kunnen wij met een aantal eenvoudige procedures het probleem op afstand oplossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling.

In veel gevallen verzoeken wij u om de accu retour te sturen naar ons reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt. Als blijkt dat de klachten voortkomen uit een defect onderdeel dat we bij de revisie vervangen hebben, dan zal dit door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden.

Herroeping

Annuleren van uw revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden het revisieverzoek te annuleren (oftewel: herroepen). De bedenktermijn voor uw bestelling is wettelijk 14 dagen en bij ons geldt aanvullend dat u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht tot het moment dat wij de accu ontvangen hebben, zelfs wanneer de periode van 14 dagen verstreken is.

Houd er rekening mee dat u ons met het overdragen van uw accu toestemming geeft om de revisiewerkzaamheden te starten. Wij nemen uw accu na ontvangst z.s.m. op in het revisieproces, wat betekent dat wij de accu testen en ontmantelen voordat er een nieuw accupakket op maat wordt gemaakt. Nadat de revisie is gestart verliest u uw recht om te annuleren (herroepen), aangezien het gaat om een dienstenovereenkomst, waarbij wij er werkzaamheden plaatsvinden die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

U kunt uw revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

We helpen u via WhatsApp