Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantiebepalingen

Termijn

Fietsaccu-revisie.nl verleent 24 maanden garantie op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. De garantieperiode start vanaf de oorspronkelijke factuurdatum en voor bestellingen die vóór 24-1-2020 geplaatst zijn geldt een garantietermijn van 12 maanden. Garantie heeft betrekking op alle onderdelen die ten tijde van de revisie vervangen zijn. Bij sommige accu’s vervangen wij behalve de batterij ook het elektronische gedeelte en dan vallen ook deze componenten onder de garantie.

Fietsaccu-revisie.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer heeft u wel recht op garantie?

Garantie heeft betrekking op:

  • Het door Fietsaccu-revisie.nl geplaatste cellenpakket (battery pack) inclusief verbindingen met het BMS (Battery Management System), zoals lasverbindingen en bedrading.
  • Componenten van het BMS wanneer bij revisie ook deze onderdelen vervangen zijn.

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

Garantie vervalt indien:

  • De klant geen direct contact binnen de garantieperiode heeft opgenomen of Fietsaccu-revisie.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om het defect te verhelpen.
  • Derden zonder toestemming van Fietsaccu-revisie.nl de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor de batterij beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van waterschade voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht aan de klant te worden geleverd).

Aansprakelijkheid versleten accu "no cure no pay"

Fietsaccu-revisie.nl ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Als door ons wordt vastgesteld dat het slechter functioneren van de accu toe te schrijven is aan een elektronisch defect, kunnen onze reparateurs de batterij meestal niet meer reviseren. Een elektronisch defect in de printplaat komt meestal al aan het licht bij de pre-test, voordat de reparatie begint, maar soms ook pas verder in het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is.

Bij hoge uitzondering is het dus mogelijk dat een accu geen ondersteuning meer geeft, ondanks dat deze voor de reparatie wel nog enkele kilometers ondersteuning gaf. In dat geval zal het volledige aankoopbedrag gecrediteerd worden en neemt Fietsaccu-revisie.nl de onderzoeks-, reparatie- en transportkosten voor eigen rekening. Afhankelijk van de wens van de klant wordt de lege behuizing en de oplader retour gezonden of kosteloos afgevoerd. Fietsaccu-revisie.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een defect in het elektronische circuit waardoor een accu onbruikbaar wordt.

Garantieverzoek indienen

Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). In sommige gevallen kunnen wij met een aantal eenvoudige procedures het probleem op afstand oplossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling.

In veel gevallen verzoeken wij u om de accu kosteloos retour te sturen naar ons reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt. Als blijkt dat de klachten voortkomen uit een defect onderdeel dat we bij de revisie vervangen hebben, dan zal dit door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden.

Herroeping

Annuleren van uw revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden het revisieverzoek te annuleren (oftewel: herroepen). De bedenktermijn voor uw bestelling is wettelijk 14 dagen en bij ons geldt aanvullend dat u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht tot het moment dat wij de accu ontvangen hebben, zelfs wanneer de periode van 14 dagen verstreken is.

Houd er rekening mee dat u ons met het overdragen van uw accu toestemming geeft om de revisiewerkzaamheden te starten. Nadat de revisie is gestart verliest u uw recht om te annuleren, aangezien het gaat om een dienstenovereenkomst, waarbij wij er werkzaamheden plaatsvinden die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

U kunt uw revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

We helpen u via WhatsApp