Retour & garantie bij Fietsaccu-revisie.nl

Garantie

Als klant van Fietsaccu-revisie.nl heeft u recht op 24 maanden garantie vanaf de oorspronkelijke factuurdatum. Garantie heeft alleen betrekking op het gereviseerde cellenpakket en niet op het elektronische circuit (BMS). Bij sommige accu’s vervangen wij ook het elektronische gedeelte en in dat geval valt het BMS wel onder de garantie.

Fietsaccu-revisie.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@fietsaccu-revisie.nl). Wellicht is met een aantal eenvoudige procedures het probleem van afstand door ons op te lossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling. Eventueel aanvullende instructies of adreswijzigingen moeten ook tijdig vermeld worden. Wanneer het garantieverzoek geaccepteerd wordt, zal per geval gekeken worden naar de best passende oplossing.

In veel gevallen verzoeken wij u om de accu kosteloos retour te sturen naar ons reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt. Als blijkt dat de klachten voortkomen uit een defect onderdeel dat we bij de revisie vervangen hebben, dan zal dit door Fietsaccu-revisie.nl kosteloos hersteld worden. De accu wordt daarna weer teruggestuurd naar het voor ons bekende afleveradres.

Wanneer heeft u wel recht op garantie?

Garantie heeft betrekking op:

  • Het door Fietsaccu-revisie.nl geplaatste cellenpakket (battery pack) inclusief verbindingen met het BMS (Battery Management System), zoals lasverbindingen en bedrading.
  • Componenten van het BMS wanneer bij revisie ook deze onderdelen vervangen zijn.

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

Garantie vervalt indien:

  • De klant geen direct contact binnen de garantieperiode heeft opgenomen of Fietsaccu-revisie.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om het defect te verhelpen.
  • Derden zonder toestemming van Fietsaccu-revisie.nl de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor de batterij beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van waterschade voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht aan de klant te worden geleverd).

Aansprakelijkheid versleten accu "no cure no pay"

Fietsaccu-revisie.nl ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Als door ons wordt vastgesteld dat het slechter functioneren van de accu toe te schrijven is aan een elektronisch defect, kunnen onze reparateurs de batterij meestal niet meer reviseren. Een elektronisch defect in de printplaat komt meestal al aan het licht bij de pre-test, voordat de reparatie begint, maar soms ook pas verder in het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is.

Bij hoge uitzondering is het dus mogelijk dat een accu geen ondersteuning meer geeft, ondanks dat deze voor de reparatie wel nog enkele kilometers ondersteuning gaf. Zodra vastgesteld wordt dat er sprake is van een elektronisch defect zal de accu inclusief alle toebehoren naar de klant worden teruggestuurd. Alle kosten die door Fietsaccu-revisie.nl gemaakt zijn zullen niet in rekening worden gebracht en er zal een restitutie plaatsvinden van het volledige aankoopbedrag. Fietsaccu-revisie.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een defect in het elektronische circuit waardoor een accu onbruikbaar wordt. Alle kosten die gemaakt worden om de accu van de klant binnen te krijgen, te onderzoeken en terug te sturen neemt Fietsaccu-revisie.nl voor eigen rekening.

Annuleren van uw revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heeft u in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat u ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren, zolang u de accu niet naar ons heeft opgestuurd. Houd er wel rekening mee dat uw accu direct in het test- en reparatieproces wordt opgenomen, zodra deze in het reparatiecentrum is ontvangen. Nadat de revisie is uitgevoerd verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.

U kunt uw revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen. Ook kunt u gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om de annulering kenbaar te maken, maar dat is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als het ontvangen product niet correct functioneert dan dient er contact met ons opgenomen te worden per e-mail op info@fietsaccu-revisie.nl. In de e-mail legt u het probleem kort uit en daarbij vermeldt u het betreffende product en het ordernummer. Indien het gaat om een verkeerde bestelling die omgezet moet worden voor een andere revisiehandeling, vermeld dan ook het gewenste vervangende revisieproduct.

Als wij de accu ontvangen en dit blijkt een andere te zijn dan de accu waarvoor de revisie is aangekocht, dan nemen wij ten alle tijden contact op om dit melden. In veel gevallen is de revisie alsnog probleemloos uit te voeren, maar wellicht dat het de kosten voor revisie in dat geval iets hoger of iets lager uit kunnen vallen. Hiervoor zal dan een creditfactuur of een gewone factuur gestuurd worden ter compensatie.